Bie Michels

 draagt bij aan

(Pas) Mon Pays, Part I and II,

(Pas) Mon Pays, Part I and II,

The Copy

In het werk van Bie Michels (1960, Kimwenza, Congo, woont en werkt in Antwerpen) staat het waarnemen, het registreren en het in vraag stellen van de representatie van 'de ander’ centraal. Niet alleen bevragen haar schilderijen, installaties en films haar eigen positie tegenover hun onderwerp, maar in het maakproces laat ze ook ‘anderen’ toe om mee te werken of commentaar te leveren. Op die manier maakt de blik van de ‘buitenstaander(s)’ inherent deel uit van het eindresultaat.

De antropologische ondertoon in haar werk is geen wetenschappelijke manier om cultuur transparant weer te geven, maar een subjectieve en vergankelijke manier om cultuur te 'lezen' vanuit een ingesteldheid van verwondering. Via het optekenen, verzamelen, toe-eigenen en fragmenteren, wil Michels sensualiteit oproepen en grenzen tussen de kunstenaar, het publiek en de 'ander' doorbreken. Zo jongleert ze met narratieve structuren en weet ze de dominante westerse blik en de mythe van het eenduidige verhaal te ondermijnen. Verder onderzoekt Michels de complexe relaties (cultureel, historisch,...) tussen bepaalde mensen en objecten, met als doel zowel hun omgeving als het eigen ‘zijn’ van deze objecten beter te begrijpen.

Haar werk werd zowel in binnen- als buitenland getoond, waaronder Argos, M HKA, Netwerk Aalst, Fei Contemporary Art Centre (Shanghai), Dunkerque 2013 in Duinkerke en Hastings, Lokaal 01 (Breda).